Uitspraak Raad van State bekend

24 februari '22

Op 21 september 2021 heeft het college het uitwerkingsplan Steenbrugge fase 2 vastgesteld. Tegen dit besluit is er bezwaar aangetekend. Hierop heeft het college een verweerschrift ingediend.

Procesverloop

Op 11 januari 2022 is het verzoek behandeld. Tijdens de zitting werden verschillende bezwaren behandeld. Naar aanleiding van deze bezwaren heeft de voorzieningenrechter een oordeel geveld per bezwaar. Het verzoek is vervolgens afgewezen. Het oordeel van de voorzieningenrechter is voorlopig en is niet bindend in de bodemprocedure. Dit proces zal er niet voor zorgen dat de planning van Zwermdorp vertraagd wordt. Klik hieronder om de gehele uitspraak te bekijken.


Uitspraak Raad van State

De volgende stap...

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de bouw van 795 woningen voor de tweede fase van de ontwikkeling van Steenbrugge. De eerste fase van Steenbrugge is inmiddels gerealiseerd en voorziet in 405 woningen. Het college is van plan om op korte termijn het plangebied bouwrijp te maken. Hierdoor kunnen wij de volgende stap zetten door het aanvragen van een omgevingsvergunning. Uiteraard zullen wij alle belangstellenden informeren zodra het aangevraagd wordt.

Hoe werkt dat? Woning kopen
Bijzonder stukje van Steenbrugge Aanbod Zwermdorp